Lepidlo na šrouby Fixlock, 10 ml

 1. Home
 2. /
 3. Produkty
 4. /
 5. Lepidlo na šrouby Fixlock,...

Lepidlo na šrouby Fixlock, 10 ml

64 

Katalogové číslo: Euronaradi - 166725 Kategorie: , , Štítky: , ,
 • anaerobní produkt, který vytvrzuje za nepřístupu vzduchu mezi kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění šroubového spoje při vibracích a rázech
 • barva modrá, detekovatelná pod UV zářením, jednosložková, tixotropní, střední viskozita, teplotní odolnost -50°C do + 150°C, manipulační pevnost za 10 – 15 minut

  Výstražný symbol nebezpečnosti

  Standardní věty o nebezpečnosti

  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Další informace

  Váha

  X
  GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner